energioptimering / energiberäkning

energioptimering och energiberäkning

På Skandinavia VVS & Energi AB arbetar vi aktivt med energieffektivisering och energiberäkningar för att minska energiförbrukning och därmed också vår påverkan på miljön. Vi använder oss av olika verktyg  för att genomföra energiberäkningar och identifiera områden där vi kan förbättra energieffektivitet. Vi arbetar också med att undersöka  energiförbrukning för att förstå hur och vad  använder mest energi.

Genom att utföra energiberäkningar och noggranna analyser av energiförbrukning kan vi hitta områden där vi kan göra förbättringar. Till exempel kan vi optimera system som uppvärmning, kylning, ventilation och belysning. Vid behov utför vi också energirevisioner för att undersöka effektiviteten i system och utrustning.

Även simulatorer för energianvändning hjälper oss att bättre planera och utvärdera olika energieffektiva scenarier för byggnader och utrustning.

 Allt arbete vi genomför inom detta område är en viktig del i att ta ansvar för en hållbar och hälsosam framtid.